jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Blog

Undgå stress i hverdagen

2014-08-17

Stress kan opstå, hvis du gennem længere tid føler, du ikke kan indfri de forventninger, du selv eller andre har til dig.

Tilstanden er typisk udløst af frygt og bekymring. Frygt styret af den primitive del af menneskehjernen (flygt eller kæmp), der oprindeligt har været, og stadig i mindre grad er, en forudsætning for overlevelse.

Når vi kombinerer den primitive del af hjernen, med den senere tilkomne storhjerne (neocortex), der gør os i stand til at foretage mentale tidsrejser til fremtid og fortid, og tillige gør os i stand til at lave forestillinger om, hvad der i værste fald kan ske i fremtiden, har vi alle ingredienserne til at kunne skabe ubalance og stress i vore tanker, følelser og fysiologi.

Stress opstår, når vi ikke længere mestrer vores situation.

Strategier mod stress

Ligesom oplevelsen af stress er individuel, vil strategier til at modstå stress også være det. Der er dog en række strategier, der synes alment anvendelige:

 • Vær mere optimistisk (ubekymret)/mindre pessimistisk (bekymret)
 • Slip kontrollen - vær mindre perfektionistisk og overansvarlig
 • Acceptér tingenes tilstand, når du alligevel ikke kan ændre dem
 • Sæt mål, planlæg og prioritér det, du kan gøre noget ved
 • Sig nej – med god samvittighed/uden dårlig samvittighed
 • Anmod om hjælp (før du føler, det er nødvendigt)
 • Brug din lyst som drivkraft i arbejdet
 • Anvend mental træning og afspænding
 • Dyrk motion
Få overblik over potentielle stress udløsere

Lav en liste over forhold, der kan forårsage bekymring og ubalance, og opdel dem i:

 • Rød – hvad der bekymrer dig mest
 • Gul – hvad der bekymrer dig noget
 • Grøn – hvad der kun bekymrer dig lidt

Opdel hvert af forholdene indenfor hver af kategorierne:

 • Hvad der faktuelt kan relateres til din omverden og dine arbejdsbetingelser, som du kan lave en plan for at få ændret
 • Hvad der kan relateres til din perception af virkeligheden (din filtrerede indre model af verden), dvs. den betydning du har tillagt dine sansebaserede oplevelser, som skal bearbejdes psykologisk
 

Arbejdsbetingelser

Min indre model af verden

Rød

  

Gul

  

Grøn

  

Lav herefter en plan for hvert af forholdene.

Du kan evt. lave planen sammen med din NLP Coach®


Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, ender man med at leve sit liv på ét ben.
- Kinesisk ordsprog

 
Powered by CMSimpleRealBlog

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).