jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Coachende adfærd

Professionel coaching foregår i et rum og i en magtfri relation præget af fortrolighed, tillid og ligeværd, hvor:

 • Coachen har fokus på processen og i øvrigt forholder sig neutral
 • Klienten har fokus på og tager ansvar for indholdet og effekten
 • Der arbejdes udelukkende med klientens dagsorden. Coachen hjælper klienten med at finde sin dagsorden, følge og indfri den og træde ind i det udvidende rum

Et sådant rum og en sådan relation kan aldrig opbygges fuldstændigt mellem en leder og en medarbejder. 

Alligevel kan det ofte være formålstjenligt som leder eller kollega, at kunne anlægge en coachende adfærd.

Når medarbejderen kommer til dig med en problemstilling, kan du eksempelvis:

 • Få medarbejderen til at skitsere problemstillingen og definere nogle mål: 
  Fortæl mig lidt om den udfordring du har. Hvad ønsker du, resultatet skal være? Hvad ønsker du at opnå? Hvad vil det give dig at nå målet?
 • Få medarbejderen til at beskrive løsningsmuligheder: 
  Hvad har du tænkt på kunne være en løsning på denne udfordring? Hvilke andre løsninger findes der? Hvad kunne ellers være en løsning?
 • Få medarbejderen til at udarbejde en handlingsplan:
  Hvad vil du gøre? Hvornår vil du gøre det? Hvem kan støtte dig? Hvordan kan jeg støtte dig?

jpcoaching_redningskrans.jpg 

Hvornår kan du med fordel tillægge dig en mere coachende adfærd?


Den der tror, han er færdiguddannet er ikke uddannet men færdig.
- Kinesisk ordsprog

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).