Evolution

Menneskets udviklingshistorie – og den menneskelige hjernes udvikling – er sket ved, at flere samtidige arter har gennemgået evolutionære udviklinger, og de har sandsynligvis udkonkurreret hinanden undervejs.

For 6 – 7 mio. år siden: Menneskelinjen udskilles formentlig fra chimpanselinjen, dvs. udskilles til hvad der senere blev til mennesket henholdsvis chimpansen.

For 4½ – 3 mio. år siden: Australopithecus (”abemenneske”), de første fossiler der med sikkerhed synes at være menneskelignende, er karakteriseret ved oprejst gang på to ben, sjældent mere end 1,2 m høje.

For 2½ – 2 mio. år siden: Homo slægten opstår (samlebetegnelse for de arter, der er mest beslægtet med mennesket).

For 2 mio. år siden: Homo ergaster (”det arbejdende menneske”), er i stand til at bruge mere sofistikerede redskaber, der giver adgang til nye føderessourcer, hjernen udvikles, kommunikation i form af simpelt sprog, ca. 1,8 m høje. Udvandrer fra Afrika til resten af verden for ca. 1,8 mio. år siden. Bliver til Homo erectus (”det opretstående menneske”) i Asien, der byggede huler, og var de første mennesker, der udnyttede ild, og til Neandertaleren i Europa.

For 100.000 år siden: Homo sapiens (det moderne menneske) har udviklet sig i det østlige Afrika og klarer sig godt.

For 60.000 år siden: Homo sapiens udvandrer fra Afrika til resten af verden, og udkonkurrerer de tidligere mennesker, herunder Homo erectus, der uddør i Asien for ca. 50.000 år siden, og Neandertaleren, der uddør i Europa for ca. 30.000 år siden. Kulturel udvikling, kunstneriske udtryk som hulemalerier, figurer og udsmykkede redskaber, symbolsk adfærd.

For 15.000 år siden: Homo sapiens når sidst til Amerika.

I udforskningen af menneskets evolution dukker der stadig overraskelser op, og vi har sandsynligvis masser af spændende opdagelser til gode.

Nogle unikke menneskelige træk

Hvilke træk er fremherskende hos dig?


It is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change.
- Charles Darwin