jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Læringsstile

Indlæring foregår gennem vore sanser (sanserne er din kontakt til omverdenen), og vi har forskellige sansepræferencer, når vi skal lære nyt.

Vi taler om fire forskellige sansepræferencer eller læringsstile:

  • Visuel sans (se): Lærer bedst ved at se eller skriv ordene
  • Auditiv sans (høre): Lærer bedst ved at lytte eller tale
  • Taktil sans (røre): Lærer bedst ved at bruge hænderne, pille ved noget eller tage notater
  • Kinæstetisk sans (gøre): Lærer bedst ved at bruge hele kroppen

Vi bruger naturligvis alle sanser, men vi har en foretrukken måde, når vi skal lære nyt og svært stof.

Læringsstilene har forskellige kendetegn:

  • Visuel præference (se): Lærer nyt og vanskeligt stof ved at danne indre billeder, se ordene for sig og herefter læse dem. Interesserer sig ofte for bøger og film. Læser ved at se ordene for sig. Tegner, skriver, digter og deltager i en gruppe ved at notere det, de arbejder med. Man kan være billed-visuel (fx fotografier, tegninger, tabeller, diagrammer) og/eller tekst-visuel (se og læse tekst)
  • Auditiv præference (høre): Lærer nyt og vanskeligt stof ved at lytte til forklaringer og herefter få lov til at diskutere med andre, hvad de hørte. Vil gerne have stoffet fortalt, lytter aktivt og deltager engageret i gruppearbejde. Husker lange forklaringer og udenadslære og kan også godt lide selv at blive hørt
  • Taktil præference (røre): Lærer nyt og vanskeligt stof ved at have noget i hænderne eller tage notater, når de skal forstå en forklaring. Koncentrerer sig bedst, når de har noget i hænderne. Lærer bedst ved at tegne og lytte samtidigt. Aktive og interesseret i nye emner
  • Kinæstetisk præference (gøre): Lærer nyt og vanskeligt stof ved at få mulighed for at bevæge hele kroppen, når de skal forstå en forklaring. Er nød til at røre sig. Svært ved at koncentrere sig længe af gangen. Børn kræver meget opmærksomhed og bliver ofte karakteriseret som “urolige”

Hvordan lærer du bedst?


Hvad enten du tror du kan, eller tror du ikke kan, får du sandsynligvis ret.
- Henry Ford

Undermenu

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).