Læringsstile

Indlæring foregår gennem vore sanser (sanserne er din kontakt til omverdenen), og vi har forskellige sansepræferencer, når vi skal lære nyt.

Vi taler om fire forskellige sansepræferencer eller læringsstile:

Vi bruger naturligvis alle sanser, men vi har en foretrukken måde, når vi skal lære nyt og svært stof.

Læringsstilene har forskellige kendetegn:

Hvordan lærer du bedst?


Hvad enten du tror du kan, eller tror du ikke kan, får du sandsynligvis ret.
- Henry Ford