Yderpunkter

For bedre at forstå de enkelte roller PAEI, kan det være relevant at se på rollerne i deres mest ekstreme udgaver.

Producentens yderste karakteristika (Den ensomme ulv P000)
Administratorens yderste karakteristika (Bureaukraten 0A00)
Entreprenørens yderste karakteristika (Brandstifteren 00E0)
Integratorens yderste karakteristiska (Super-medløberen 000I)
Nullerten (0000)

En Nullert kan opstå som konsekvens af Peter Princippet:

I et hierarki er der tendens til, at enhver medarbejder forfremmes, til han når sit maksimale niveau af inkompetence.

§ 1: I det lange løb, og med eksistensen af tilstrækkelige organisationsniveauer, bliver enhver medarbejder forfremmet til et niveau, hvor han arbejder på sit niveau af inkompetence

§ 2: I det lange løb bliver enhver stilling i organisationen besat med en medarbejder, der ikke er kompetent til at udføre sit job

§ 3: I et organisationshierarki kan du ikke løse problemerne selv. Du kan heller ikke få hjælp fra din overordnede, hvis han har nået sit niveau for inkompetence

En nullert er karakteriseret ved:

Genkender du nogen du kender i yderpunkterne?


At finde sammen er en begyndelse, at blive sammen er fremgang, at arbejde sammen er succes.
- Henry Ford