jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Arbejdspræferencer

De forskellige præferencer har forskellige virkninger i arbejdssituationer.

 

Ekstraversion (E) - udadrettede Introversion (I) - indadrettede
 • Synes om afveksling og handling
 • Kan lide ro, når de skal koncentrere sig
 • Er ofte gode til at omgås mennesker
 • Har svært ved at huske navne og ansigter
 • Er sommetider utålmodige med lange, træge jobs
 • Kan arbejde på et projekt længe uden afbrydelse
 • Er interesserede i, hvordan andre udfører deres jobs
 • Er interesserede i meningen i jobbet
 • Nyder ofte at tale i telefon
 • Kan ikke lide at blive afbrudt af telefonen
 • Kan lide at have mennesker omkring sig på arbejdsstedet
 • Arbejder gerne alene
 • Handler ofte hurtigt, sommetider uden at tænke
 • Tænker før de handler, sommetider uden at handle
 • Kan foretrække at kommunikere i tale frem for i skrift
 • Kan foretrække at kommunikere i skrift
 • Synes om at lære et nyt område at kende ved at drøfte det med et andet menneske
 • Kan foretrække at lære gennem læsning frem for gennem diskussioner eller egne erfaringer

 

Sansetyper (S) Intuitive typer (N)
 • Er opmærksomme på de særegne træk ved enhver situation
 • Er opmærksomme på nye udfordringer og muligheder
 • Fokuserer på det, der virker her og nu
 • Fokuserer på, hvorledes tingene kan forbedres
 • Synes om at gøre tingene på en veletableret måde
 • Bryder sig ikke om, at gøre det samme gentagne gange
 • Kan lide at bruge, hvad de allerede har lært
 • Kan lide at lære nye færdigheder
 • Arbejder støt og med en realistisk opfattelse af, hvor lang tid det vil tage
 • Arbejder med udbrud af energi, drevet frem af entusiasme, med døde perioder ind imellem
 • Når sædvanligvis til en slutning skridt for skridt
 • Kan springe til en konklusion hurtigt
 • Bliver sjældent inspirerede og stoler ikke på inspirationen, når den er der
 • Følger inspiration og fornemmelser
 • Er omhyggelige med fakta
 • Går sommetider fejl af kendsgerninger
 • Kan være gode til at arbejde præcist
 • Bryder sig ikke om at bruge tid på detaljer
 • Kan forenkle et arbejde for meget
 • Kan gøre en opgave for indviklet
 • Accepterer den gængse virkelighed som den, der skal arbejdes med
 • Spørger hvorfor tingene er, som de er

 

Tænketyper (T) Føletyper (F)
 • Er gode til at sætte ting i system
 • Værdsætter harmoni og arbejder for at skabe harmoni
 • Reagerer mere på menneskers ideer end på deres følelser
 • Reagerer lige så meget på menneskers værdier, som på deres tanker
 • Forudser og forudsiger logiske konsekvenser af valg
 • Er gode til at se de virkninger, et valg får for mennesker
 • Har behov for at blive retfærdigt behandlet
 • Har behov for ros nu og da
 • Har tendens til at stå fast og være bestemte
 • Har tendens til at være medfølende
 • Kan skælde ud eller fyre folk, når det er nødvendigt
 • Bryder sig ikke om at fortælle mennesker ubehagelige ting
 • Kan såre menneskers følelser uden at vide det
 • Vil gerne gøre mennesker tilfredse
 • Har talent for at analysere et problem eller en situation
 • Er interesserede i personen bag jobbet eller ideen

 

Vurderende typer (J) Perciperende (Opfattende) typer (P)
 • Arbejder bedst, når de kan planlægge deres arbejde og følge planen
 • Har ikke noget imod at lade tingene stå åbne for ændringer i sidste øjeblik
 • Synes om at få sagerne på plads og afsluttet
 • Kan tilpasse sig ændrede situationer
 • Kan træffe afgørelser for hurtigt
 • Kan have problemer med at træffe afgørelser, idet de føler, at de aldrig har tilstrækkeligt med informationer
 • Bryder sig ikke om at afbryde det projekt, de er i gang med, til fordel for et mere presserende
 • Kan starte for mange projekter og have svært ved at gøre dem færdige
 • Har en tilbøjelighed til at være tilfredse, så snart de har vurderet en ting, en situation eller et menneske
 • Kan udsætte ubehagelige jobs
 • Behøver kun det allermest nødvendige for at gå i gang med et arbejde
 • Ønsker at vide alt om et job
 • Planlægger deres arbejde, så hvert trin er færdigt til tiden
 • Når en masse i sidste øjeblik under pres af en tidsfrist
 • Bruger huskesedler som dagsorden for deres handlinger
 • Bruger huskesedler til alle de ting, de engang skal have gjort

Hvor ligger dine arbejdspræferencer?


Your perception of me is a reflection of you.
- Unknown

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).