LAB Profile

LAB Profile® (Language And Behavoir Profile) er et avanceret kommunikationsværktøj, der giver en unik indsigt i menneskers ubevidste motivationsmønstre. Mange organisationer bruger allerede værktøjet til fx, at:

LAB Profile® er udviklet gennem mange års studier og arbejde med mennesker og organisationer, og er beslægtet med NLP Metaprogrammer.

Med LAB Profile® kan du forstå, forudsige og påvirke andres adfærd ud fra deres sprogmønstre, der afspejler hvordan de tænker, motiveres og fungerer mest optimalt. Gennem en kort samtale (15 – 20 min.) er det muligt at identificere, hvad der motiverer/ikke motiverer og interesserer/ikke interesserer en person.

LAB Profile® består af nogle Motivationstræk, der viser hvordan en person udløser sin motivation og adfærd i den givne sammenhæng, samt nogle Arbejdstræk, der identificerer hvad der opretholder personens motivation. Der er naturligvis ikke rigtige eller forkerte træk, men kun forskellige træk.

Kontekst

Konteksten er den referenceramme en person lægger omkring en situation. Mennesker er fleksible og i stand til at opføre sig forskelligt i forskellige sammenhænge og på forskellige tidspunkter (kontekstafhængigt). Det er derfor vigtigt, at konteksten er identificeret specifikt og entydigt, inden der opstilles en LAB Profil – er det fx på arbejdspladsen, i parforholdet, med dine børn, med venner, når du er på ferie eller når du skal købe bil?

Kriterier

Kriterier er ord eller sætninger, som du bruger til at sondre mellem, hvad der vigtigt/ikke vigtigt, godt/skidt, rigtigt/forkert, ønskeligt/ikke ønskeligt osv. Dine kriterier er etikker for dine værdier og overbevisninger, og de ansporer en positiv fysisk eller emotionel reaktion.

Hvilke ord eller sætninger vil anspore til en fysisk eller emotionel reaktion hos dig?


Det eneste konstante er forandringen.
- Herakleitos, græsk filosof