jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Gruppe eller team

Det er vigtigt, du som leder skelner mellem, om du har en gruppe eller et team. Det fører til mistrivsel, at kalde sig et team, hvis man i virkeligheden er en gruppe.

Et team er en gruppe mennesker, der har etableret så gode professionelle arbejdsmæssige relationer, at de er i stand til at reagere som en enhed.

Gruppen: Mangler at få etableret flere relationer mellem deltagerne i gruppen, og kommunikationen i gruppen er ikke optimal. Ikke alle deltageres ressourcer udnyttes.

Teamet: Alle relationer mellem deltagerne i teamet er etableret, og kommunikationen fungerer i teamet. Teamet kan bruge de enkelte deltageres ressourcer, og deltagerne kan inspirere hinanden i hverdagen.

Gruppe Team
Vi arbejder godt sammen. Vi stoler på hinanden.
God deltagelse. God deltagelse.
Processpørgsmål kan tages op. Processpørgsmål tages op som en del af det udviklende arbejde.
Vi forhandler. Godt samtaleklima.
Informationer formidles. Viden og indsigt deles.
Konflikter dæmpes. Konflikter bliver håndteret.
Åbenhed begrænset. Åbenhed er udviklende.

 

 

 

 

 

 

 

Forhandling og samarbejde

Beslutninger træffes typisk ved forhandling i en gruppe, mens de typisk træffes gennem samarbejde i et team.

 Forhandling Samarbejde
 Sker når vi har forskellige mål. Sker når vi har fælles mål.

 Processens midler er:

  • Strategisk tænkning
  • Taktisk adfærd
  • Begrænsningsorienteret

Processens midler er:

  • Tillidsskabende holdning
  • Lyttende adfærd
  • Mulighedssøgende
Løsninger ligger i et kompromis. Løsninger skabes ved konsensus.
Beslutninger rummer både mulighed for tab og gevinst, og er den bedst mulige løsning i den givne situation. Beslutninger rummer kun mulighed for gevinst, og er den optimale løsning.


Hvor passer din enhed bedst?


Det er utroligt, hvad der kan udrettes, hvis det er ligegyldigt, hvem der får æren.
- Ukendt

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).