jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Halo-effekten

Halo-effekten (eller glorie-effekten) handler om, at vi har en tendens til at lade førstehåndsindtrykket af en person eller en ting være bestemmende for den samlede bedømmelse.

Din påklædning kan således være afgørende for, hvor troværdigt det du siger, bliver vurderet.

En undersøgelse har vist, at identiske opgavebesvarelser, der var skrevet med henholdsvis en sjusket og en flot håndskrift, blev vurderet forskelligt af læreren. Med den sjuskede skrift blev indholdet vurderet som dårligere, end med den flotte håndskrift.

Nedenfor er 2 forskellige personer beskrevet:

  • Person A: Intelligent, flittig, impulsiv, kritisk, stædig, misundelig
  • Person B: Misundelig, stædig, kritisk, impulsiv, flittig, intelligent

Typisk vil de fleste synes, at Person A giver det bedste indtryk, selv om beskrivelserne er helt identiske. Med beskrivelserne intelligent og flittig nævnt først, er der skabt en lille halo-effekt for A.

Halo-effekten anvendes ofte i reklamer, hvor et positivt indtryk af en kendt person forsøges overført til det produkt, der skal sælges. Omvendt vil et negativt indtryk af den kendte person føre til en negativ halo-effekt for produktet.

Hvor bevidst er du om denne effekt?


You never get a second chance to make a first impression.
- Ukendt

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).