Mehrabians regel

Et af de mest kendte (og mest misbrugte) resultater fra psykologien er lavet af amerikaneren Albert Mehrabian.

"Face to face" kommunikation kan lidt simplificeret deles op i ord, tonefald og kropssprog. Mehrabian fandt ud af, at når der bliver kommunikeret følelser og  holdninger, bliver tonefald og kropssprog altafgørende, især hvis vi er i tvivl.

I en situation hvor en kollega siger: Jeg har ikke noget problem med dig, men samtidig undgår øjenkontakt, står med armene i siden og ikke har en eneste positiv trækning i ansigtet, læser vi ud fra de kropslige signaler, at kollegaen faktisk "har et problem med mig".

jpcoaching_nonverbal.jpg

Mehrabians berømte regel handler netop om, hvor godt vi kan lide folk, når der er inkongruens mellem de ord der siges, tonefald og kropssprog. Forsøgsresultaterne viste, at hvorvidt man kan lide en person afhænger:

Husk på, at reglen kun gælder hvor følelser og holdninger er i spil. Den gælder således ved Jeg har lyst til at mødes med dig, men ikke ved Vi mødes på fredag kl. 14.00 under uret ved busterminalen. I sidstnævnte er ordene naturligvis meget vigtige.

 

Ovenfor er vist fem eksempler på kropsholdninger. Benene er identiske, men  positioner på arme, skuldre og hovedvinkel er forskellige. Kan du se, hvordan billederne passer med nedenstående beskrivelser?

 Hvor opmærksom er du på din nonverbale kommunikation?


Vær ikke snobbet. Vær ikke vigtig. Vær ikke underdanig. Vær fordringsfuld overfor Dem selv, men ikke overfor Andre.
- Emma Gads grundregler