Pareto-princippet

Pareto-princippet (efter italieneren Vilfredo Pareto) - eller 80/20 reglen - er det udbredte fænomen, at 80 % af virkningerne eller konsekvenserne skyldes 20 % af årsagerne.

Bemærkelsesværdigt ofte vil 20 % af din indsats levere 80 % af det samlede resultat.

Fordelingen hævdes at optræde i flere sammenhænge med relevans for virksomhedsledere, fx:

Mange virksomheder vil kunne skabe dramatiske forbedringer ved at fokusere på de mest effektive områder og fjerne, automatisere, uddelegere eller outsource resten.

Fænomenet er selvsagt populært indenfor ledelse og personlig effektivitet.

Hvor ligger dit dramatiske udviklingspotentiale?


Det er lige dagen til at udrette noget.
- Peter Plys