jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Praktisk livsfilosofi

Nogle gange kan livets store spørgsmål med fordel bringes i spil, når dagligdagens problemer skal håndteres.

Coaches, psykoterapeuter og psykologer arbejder traditionelt med fokus på den psykologiske identitet (hvordan er jeg), mens filosofferne også gerne bringer den eksistentielle identitet i spil (hvad er jeg og hvem er jeg). Det giver samtalen flere vinkler, en anden dybde og åbner nye muligheder.

Jeg har i 2011 suppleret min NLP uddannelse med en uddannelse indenfor Noetisk* livsfilosofi, der giver indsigt og metoder til at anvende praktisk livsfilosofi. Uddannelsen er tænkt som et værdifuldt bidrag til at styrke mit virke som NLP Coach®. 

NLP Coaching® suppleret med livsfilosofiske tilgange, giver en effektiv og hidtil uset samtaleform, hvor såvel din psykologiske som din eksistentielle identitet kan bringes i spil.

jpcoaching_aristoteles.jpg 


*Noetik betyder tankelære og erkendelseslære. Det er en filosofisk tradition, der har rødder tilbage til de første græske filosoffer, som skabte fundamentet for den vestlige kulturs tænkning og samfund. At tage et noetisk perspektiv er at fokusere på bevidstheden, der er udgangspunktet for vores liv, og de valg vi hvert øjeblik træffer. Den noetiske livsfilosofi arbejder med udvikling af vores mentale evner og fortolkninger i relation til personlig udvikling, samfund og naturen. Noetisk livsfilosofi er anvendt selverkendelse.

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).