jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Hvad er livsfilosofi?

En livsfilosofi rummer menneskers holdninger til, hvad virkeligheden er, hvad et menneske er, samt forestillinger om, hvad et godt liv indbefatter.

Det er filosofiske antagelser, der ligger bag enhver kulturs forestillinger om verden og hvilke normer, der bør være gældende for fællesskabet.

En livsfilosofi kan illustreres som nedenfor med:

  1. En virkelighedsopfattelse
  2. En personlig identitet, der både rummer en eksistentiel identitet og en psykologisk identitet
  3. Samt et sæt kerneværdier

Strukturerne er dynamiske og præger gensidigt hinanden:

jpcoaching_oversigt_filosofi.jpg 

Kilde: Praktisk Livsfilosofi, Alex Riel.


Det er farligt at gøre sig forestillinger om virkeligheden, for virkeligheden har en tilbøjelighed til at blive, som man forestiller sig den.
- Fernando Savater, spansk filosof

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).