jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Bevidsthedsniveauer

Jf. foran vedrørende kerneværdier, er der indtil nu defineret otte humane udviklingsniveauer eller bevidsthedsniveauer i Spiral Dynamics, og vi finder beviser på disse niveauer, når vi arbejder med personlig udvikling, organisationsudvikling og kulturelle og politiske forandringsprocesser.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at:

  • Der er ikke noget niveau, der er "bedre" eller "dårligere" end andre
  • Mennesker handler ud fra det niveau, hvor de får flest svar på livets problemer
  • Hvert niveau overstiger og indbefatter de niveauer, der går forud
  • Til og med trin 4 er det meget vanskeligt at se og værdsætte højere niveauer

jpcoaching_sd.gif

Vi kan finde alle bevidsthedsniveauer i verden afhængig af livsbetingelserne. Beige kan vi finde i de dele af Afrika, hvor der er sultkatastrofer, eller hvor enkelte stammesamfund fortsat lever helt simpelt, og hvor instinkterne råder. Blås tro på det absolutte, kan vi finde hos nogle konservative religiøse, der hævder at kende den eneste sandhed, og ønsker at påtvinge andre den. Oranges strategiske og videnskabelige fokus er fremherskende i store dele af den kapitalistiske og forbruger-orienterede verden.

I Danmark (Skandinavien) er vi overvejende forankret i det grønne bevidsthedsniveau med fokus på menneskerettigheder, lighed og et velfærdssystem med kollektive goder.

Hvert bevidsthedsniveau overstiger og indbefatter de foregående niveauer. Grøn forstår orange, fordi man selv har været orange på et tidspunkt. Orange har derimod vanskeligt ved at forstå grøn, som er på et højere niveau, hvorimod orange forstår blå. Blå religiøse fundamentalister kan ikke forstå, hvorfor rød ikke anerkender den Gud, de selv tror på. Orange kan ikke forstå, hvorfor grønne miljøforkæmpere mener, det er vigtigere at redde hvalerne end at stimulere den økonomiske vækst.

Vi befinder os ikke udelukkende på ét bevidsthedsniveau. Selv om vi er rodfæstet i ét bevidsthedsniveau, vil vi typisk svinge frem og tilbage mellem flere niveauer afhængig af konteksten og de ydre omstændigheder (livsbetingelser). Måske er vi mest rodfæstet i grøn (med fokus på miljøbeskyttelse og klimaforbedringer), men regrederer til orange, hvis vi fristes af en rejse med fly (med høj CO2 udledning) til USA. Man kan derfor ikke sige, at en person er den ene eller den anden farve, men modellen kan bruges til at forstå forskellige tænke- og handlemåder baseret på forskellige værdisystemer.

De fleste forældre befinder sig godt med, at deres børn på et tidspunkt i deres udvikling, tror på julemanden, idet forældrene er sikre på, at barnet vil vokse fra det. Sådan er det med de forskellige bevidsthedsniveauer, der udgør en naturlig bevidsthedsudviklingstrappe, som man betræder, i takt med at omstændighederne muliggør det.

Der er ingen grund til at tage afstand fra mennesker, der befinder sig på andre bevidsthedsniveauer, men tværtimod forsøge at forstå, hvorfor de tænker og handler, som de gør. Spørgsmål som ”hvorfor hader nogle udlændinge?” eller ”hvorfor forstår kapitalister ikke værdien af at investere i sjældne økosystemer?” bliver lettere at besvare med kendskab til Spiral Dynamics. Hvis vi verden over skal forstå hinanden og udvikle os sammen, må vi være bevidste om de forskellige værdisystemer, og tage hensyn til dem i vores kommunikation, handlinger og samvær.

Læs også: Udvikling foregår i en spiral.


You can't solve a problem on the same level that it was created, You have to rise above it to the next level.
- Albert Einstein

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).