jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Eksistentiel identitet

Hvad er jeg? Hvem er jeg?

Den eksistentielle identitet knytter sig tæt til virkelighedsopfattelsen i den forstand, at det er virkelighedsopfattelsen, der angiver, hvad man er.

Hvis fx Gud findes og har skabt menneskets sjæl, er det vores eksistentielle identitet. Hvis Gud ikke findes, er vi enten materielle processer eller et psykisk niveau, som opstår og forgår med kroppen.

Den eksistentielle identitet følger på denne måde virkelighedsopfattelsen, og man kan sige, at den eksistentielle identitet er en personificering af virkelighedsopfattelsen.

Man kan forestille sig, hvorledes menneskets eksistentielle identitet er en sjæl, en materiel ting eller processer, et evolutionært dyr, et komplekst psykisk niveau, der opstår og forgår sammen med kroppen, et Jeg eller et Selv, en fortælling eller en arketype.

Den eksistentielle identitet fortæller dig, hvad din eksistens er. Den fortæller dig også, hvad du tror, der sker, når man fysisk dør. Den giver dig svar på, hvad bevidsthed er, og hvad meningen med livet er, idet livets mening følger af verdens og menneskets eksistens.

Hvis man ikke har reflekteret over tilværelsens store filosofiske spørgsmål, kan den eksistentielle identitet være svær at forholde sig til, og den forveksles ofte med den psykologiske identitet. 


Vi ser ikke tingene, som de er, men som vi er.
- H.M Tomilnson

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).