jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Øjenbevægelser

Foretrukne repræsentationssystemer kan ofte afdækkes ved at betragte en persons øjenbevægelser, idet øjnene bevæger sig i mønstre, der relaterer til hvor i hjernen, personen henter informationer. På den måde er det muligt at aflæse, om en person tænker i billeder, lyde, følelser eller indre dialoger.

Hovedtendensen er, at:

  • Øjnene bevæger sig opad, når personen fremkalder huskede (opad til venstre) henholdsvis konstruerede (opad til højre) billeder
  • Øjnene bevæger sig til siden, når personen fremkalder huskede (vandret til venstre) henholdsvis konstruerede (vandret til højre) lyde
  • Øjnene bevæger sig nedad, når personen får adgang til indre dialoger (nedad til venstre) og følelser (nedad til højre)

Øjenbevægelser

Der er dog en række særlige forhold, der kan spille ind:

  • Venstrehåndede bytter ofte rundt på højre og venstre, men følger ellers strukturen
  • Et foretrukket repræsentationssystem kan komme en anden repræsentation i forkøbet. Fx kan en person med visuel præference fremkalde et billede af en situation, inden den tilhørende lyd kan fremkaldes. Eller en person med kinæstetisk præference, kan fremkalde en stemning, før personen kan fremkalde en tilhørende lyd eller billede
  • Alle repræsentationer kan være samlet i ét felt benævnt synæstesi (ofte er der dog tale om en visuel repræsentation ved synæstesi)
  • Idet øjenbevægelser foregår ubevidst, vil det være forstyrrende hvis man henleder opmærksomheden herpå

Signaler fra øjenbevægelser bør altid kalibreres med andre verbale og nonverbale signaler, inden det sikkert kan fastlægges, hvilke repræsentationssystemer der anvendes.

Hvor foretrækker du at have dine øjne?


Bag enhver mand står en kvinde med himmelvendte øjne.
– Jim Carrey

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).