jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

De forskellige filtre

Hvorfor reagerer to mennesker, som modtager samme information, så ikke ens?

Svaret er, at vi udelader, forvrænger og generaliserer forskelligt med vore helt egne unikke personlige filtre, hvor de væsentligste er:

  • Sansebetoninger
  • Erfaringer og erindringer
  • Værdier
  • Overbevisninger
  • Metaprogrammer 

Dine sansebetoninger (dit sansefilter) indeholder din foretrukne måde at bruge dine sanser, dvs. om din præference er visuel, auditiv eller kinæstetisk.

Dit sansefilter er din port til livet. Det er gennem dine sanser, du opnår bevis på, at du er til, og at der er andre i din omverden, du kan og skal relatere til. Alle mennesker med intakte sanser opfanger input fra alle sanser, men har som regel én eller to af sanserne, som præference i en given situation.

Dine erfaringer og erindringer giver dit sind mulighed for at relatere til noget kendt, og du forstår kun gennem dine tidligere erfaringer. Da du første gang hørte om et dørhåndtag, gav det ikke mening – først da du så eller erfarede, hvad et dørhåndtag kan bruges til, fik det mening.

Hvis du fx tidligt i dit liv har fået den opfattelse, eller gjort den erfaring, at kritik har til formål at nedgøre dig, snarere end at forsøge at støtte og guide dig uden om risici, vil du opfatte kommunikation i dette perspektiv.

Dine værdier (dit værdifilter) kører i et program i din underbevidsthed, der giver signal om, hvorvidt noget er vigtigt eller ikke vigtigt for dig.

I langt de fleste tilfælde vil din underbevidsthed hurtigt tjekke med dit værdifilter, om en situation eller en begivenhed er i overensstemmelse med dine værdier, eller er på kollisionskurs med dine værdier og vil krænke vigtige områder.

Værdifiltret er sandsynligvis et resultat af dine erfaringer og den kultur, du udspringer af. Kultur forstået bredt, som værende normdannende eller som et resultat af familiens eller samfundets påvirkninger.

Dine overbevisninger (dit overbevisningsfilter) er generaliseringer og dine ”sandheder” om, hvordan verden er, og de er enten støttende eller hæmmende i forhold til at nå dine indre ressourcer.  

Modsat dine værdier, der handler om, hvad der er vigtigt for dig, så handler dine overbevisninger om, hvad du tror på – hvad der er rigtigt og forkert for dig.

Det er overbevisninger om eget værd, der gør forskellen mellem succes og fiasko, og når overbevisninger om eget værd trævles op, viser der sig et mønster, der handler om indlæring fra livets tidlige start. Ulykkelige bemærkninger fra søskende, forældre, lærere eller venner kan sætte sig som overbevisninger, som du må trækkes med resten af livet.

Dine metaprogrammer er en række filtre, der indeholder de grundlæggende faktorer, der skaber dine karakteristiske træk og din personlighed.

Hvilke filtre anvender du oftest?


Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. Det er, hvad mennesker bruger det oplevede til.
- Albert Einstein

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).