Logiske niveauer

De logiske opfattelsesniveauer - eller de neurologiske niveauer, som de også kaldes - er en model, der indgår som forståelsesramme i mange af NLP's modeller.

Modellen gør det lettere at overskue forandringer, og giver en god ramme, når informationer skal organiseres og prioriteres. Modellens niveauer er ordnet hierarkisk, med det øverste niveau som det vigtigste, og det laveste niveau som det mindst vigtige.

Når du arbejder med en bestemt problemstilling, giver modellen dig mulighed for at ordne og organisere dine informationer om problemstillingen. Herefter kan du identificere problemet på det niveau, det skal løses.

Et problem skal altid løses på det højeste niveau, det eksisterer. Selv om du tilsyneladende har løst et problem på et lavere niveau, vil du opdage, at problemet ikke er løst alligevel, hvis det eksisterer på et højere niveau. Omvendt vil du opdage, at når du løser et problem på det højeste niveau, vil relaterede problemer på lavere niveauer ofte løses samtidigt.

Læs og behandl de neurologiske niveauer nedefra:

Får du altid løst dine problemer på højeste niveau?


Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere.
- Albert Einstein