jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Arbejdstræk

Hvordan behandler du information, hvilke opgavetyper og hvilket arbejdsmiljø behøver du for at være produktiv, og hvordan bliver du overbevist?

Hvert mønster/træk er kort beskrevet i sin ekstreme form i det efterfølgende.

Omfang

Hvor stort et billede er du i stand til at arbejde med?

Specifik: Detaljer og sekvenser. Kan mangle overblik.

Generel: Overblik, det store billede. Kan håndtere detaljer i kortere perioder.

Opmærksomhedsretning

Er du opmærksom på nonverbal kommunikation/adfærd hos andre?

Selv: Lægger ikke mærke til andres nonverbale kommunikation/adfærd eller stemmeføring/tonefald.

Andre: Reagerer automatisk/pr. refleks på andres nonverbale kommunikation/adfærd.

Stress-respons

Hvordan reagerer du på normale stress-belastninger på arbejdspladsen?

Følelser: Følelsesmæssige reaktioner på normale stress-niveauer og forbliver i følelser. Ikke egnet til arbejde med høje stress-niveauer.

Valg: Kan frivilligt bevæge dig ind og ud af følelser. God til at udvise empati.

Tænker: Går ikke ind i følelser ved normale stress-niveauer. Kan have vanskeligt ved at etablere rapport eller udvise empati.

Arbejdsstil

Ved hvilke relationsmønstre arbejder du bedst?

Uafhængig: Alene med eneansvar.

Nærhed: I kontrol over eget territorium, men med andre omkring dig.

Samarbejdende: Sammen med andre i et team med deling af ansvaret.

Organisering

Koncentrerer du dig mest om tanker og følelser eller om opgaver, ideer, systemer eller værktøjer?

Person: Fokus på mennesker, relationer, tanker og følelser, som bliver ”opgaven”.

Ting: Fokus på opgaver, aktiviteter, systemer, ideer, værktøjer. Det vigtigste er, at få opgaven løst.

Regelstruktur

Har du regler for dig selv og andre?

Mine/Mine: ”Mine regler for mig. Mine regler for dig”. Formår at fortælle andre, hvad du forventer.

Mine/Ingen: ”Mine regler for mig. Jeg er ligeglad med, hvilke regler du følger”.

Ingen/Mine: ”Kender ikke reglerne for mig. Mine regler for dig”.

Mine/Dine: ”Mine regler for mig. Dine regler for dig”. Tilbageholdende med at fortælle andre, hvad de skal gøre.

Overbevisningskanal

Hvilken type af oplysninger behøver du, for at blive overbevist om noget?

Se: Se beviser.

Høre: Mundtlig præsentation eller høre noget.

Læse: Læse en rapport.

Gøre: Gøre noget.

Overbevisningsmåde

Hvad skal der ske med de indsamlede beviser/oplysninger, før du er overbevist?

Antal eksempler: Skal have data et bestemt antal gange for at blive overbevist.

Automatisk: Tager en lille mængde information og bliver umiddelbart overbevist baseret på antagelser. Ændrer næsten aldrig mening.

Vedvarende: Er aldrig helt overbevist. Hver dag er en ny dag, og du skal overbevises igen.

Tidsperiode: Indsamler oplysninger over en vis periode, før du er overbevist.

Med hvilke opgaver og arbejdsbetingelser trives du bedst?


Jeg var glad for, at jeg kunne svare omgående. Jeg sagde, at jeg ikke vidste det.
- Mark Twain

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).