jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Hvad coaching ikke er

Når vi skal forstå, hvad coaching er, kan det være en fordel at definere, hvad coaching ikke er:

Coaching er ikke rådgivning
Hvis jeg rådgiver en anden person, er det fordi jeg mener, jeg har en viden eller indsigt, som personen ikke har, og at personen har brug for min viden eller indsigt. Jeg er altså den ”klogeste” på dette felt, og det er den anden enig i.

I coaching er det den der coaches, der er eksperten i sit eget liv, og som derfor bag alle hæmninger og blokeringer også inderst inde ved, hvad der vil være bedst at gøre i en given situation.

Coaching er ikke sparring
Sparring er en særlig form for samtale, hvor deltagerne har forskellig viden indenfor et bestemt område, som de ønsker at dele med hinanden. Parterne betragter og accepterer hinanden som fagligt ligeværdige, og søger at profitere af den anden parts anderledes tilgang til emnet.

Coaching er ikke mentoring
En mentor øser af den viden og erfaring, han allerede har. Den der skal lære er først og fremmest interesseret i høre, hvordan mentoren har tacklet forskellige problemstillinger (det vil altid være mentors subjektive opfattelser og løsninger).

Coaching er ikke supervision
En supervisor har en særlig ekspertise indenfor det felt, den der superviseres undersøger. Supervisor ved mere og kan derfor også tillade sig at være styrende i forhold til, hvad den anden bør undersøge og erkende.

Coaching er ikke terapi
Coaching adskiller sig fra terapi bl.a. ved, at man ikke fordyber sig i tanker og følelser, men derimod opløser dem og skaber bevægelse ved at undersøge, hvilken indflydelse de har på ens adfærd i en given situation.

Coaching er ikke facilitering
Som en god facilitator holder man sig i princippet i baggrunden, hvor den væsentlige opgave er at stimulere de gode kræfter og intentioner, der allerede eksisterer i den person eller de personer, man ønsker at hjælpe. I procesfacilitering fokuserer facilitator på processen, mens deltagerne fokuserer på indhold og effekt.

jpcoaching_coachingperspektiv.jpg


Når én dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne.
- Alexander Graham Bell

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).