jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

DISC

DISC profilanalysen måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter.

 

Grundlæggende
adfærdstræk

D: DOMINANS

I: INDFLYDELSE

S: STABILITET

C: COMPLIANCE
(tilpasningsdygtig)

Høje værdier

Handlekraftig
Dominerende
Direkte
Selvstartende
Påståelig
Kraftfuld
Konkurrerende
Krævende

Ordrig
Meddelsom
Positiv
Kommunikativ
Venlig
Åben

Pålidelig
Stabil
Udholdende
Struktureret
Rolig
Opmærksom
Grundig
Tillidsfuld

Præcis
Nøjagtig
Systematisk
Forsigtig
Korrekt
Kvalitetsorienteret
Saglig

Lave værdier

Fredelig
Gruppeorienteret
Bruger tid på beslutninger

Reflekterende
Undersøgende
Alvorlig
Seriøs
Reserveret
Kritisk
Utålmodig

Energisk
Rastløs
Mobil
Impulsiv

Uafhængig
Viljestærk
Stædig
Fast, bestemt

 

D: Dominans: mennesker med meget D udviser dominerende adfærd, idet de ser udfordringer eller problemer, der skal overvindes. De opfatter sig selv som mere betydningsfulde og stærkere end omgivelserne (deres medmennesker). Mennesker med dominerende adfærd vil forsøge at styre andre mennesker og de har fokus på at ændre omgivelserne således, at de kan få de resultater de ønsker sig.

I: Indflydelse: mennesker med meget I-tendens forsøger at gøre indflydelse på andre ud fra en opfattelse om, at de er stærke i gunstige omgivelser, og de ønsker at andre skal have den samme opfattelse, som vedkommende selv. De forsøger at påvirke andre ved at overtale, fordi de er overbeviste om, at de kan. 

S: Stabilitet: mennesker med meget S-tendens er tilbøjelige til at være modstandere af forandringer, idet de ønsker at bevare de gunstige omgivelser, som de er i besiddelse af. De synes, at tingene er gode som de er og bør forblive sådan, med mindre forandringerne sker på en overskuelig måde og efter deres mening er til, for at forbedre situationen. De har fokus på at udføre opgaver i samarbejde med andre indenfor kendte rammer.

C: Tilpasningsdygtighed (Compliance): Mennesker med meget C-tendens forsøger at analysere omhyggeligt og derefter arbejde på at opnå høje resultater. De arbejder disciplineret, systematisk og nøjagtigt.

Hvordan ser din DISC profil ud?


To ting er uendelige: Universet og den menneskelige dumhed.
- Albert Einstein

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).