jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Fire hjerner (Herrmann)

Ned Herrmann har kombineret Sperrys og MacLeans model og udviklet tænkestilsmodellen, der er en metafor for hjernen med fire dominerende tankeprocesser.

Herrmann har bl.a. beskrevet modellen i bogen The Whole Brain Business Book.

Modellen

Tænkestilsmodellen kobler de to yderste lag i MacLeans model:

  • Det limbiske system (følelseshjernen, med bl.a. centeret for følelser), og
  • Neocortex (storhjernen eller den kognitive hjerne, med bl.a. centeret for fornuft og rationale)

med Sperrys model:

  • Venstre hjernehalvdel (logisk, analytisk, rationel) og
  • Højre hjernehalvdel (intuitiv, holistisk, fantasifuld)

hvilket giver 4 kvadranter eller 4 tænkestile.

Den øverste halvdel af modellen (blå og gul) beskriver de intellektuelle, abstrakte tænkestile, og den nederste halvdel af modellen (grøn og rød) beskriver de konkrete, involverende tænkestile.

Den venstre halvdel af modellen (blå og grøn) beskriver de systematiske og strukturerede tænkestile. Den højre halvdel af modellen (gul og rød) beskriver de intuitive og kreative tænkestile.

Vi har forskellige præferencer, der gør, at vi har forskelligt fokus og kommunikerer og motiveres forskelligt. Vi er forskellige, perciperer og oplever verden forskelligt.

Vi har alle en hel hjerne, og benytter alle fire måder at tænke på i et komplekst samspil, der gør, at modellen alene kan betegnes og anvendes som en metafor for hjernen.

 

A Neocortex
(kognitiv tænkning)
D

V
e
n
s
t
r
e

 

h
j
e
r
n
e
h
a
l
v
d
e
l

Det analyserende og faktuelle
JEG

Logisk

Kvantitativ

Kritisk

Analytisk

Faktuel

Det eksperimenterende og fantasifulde
JEG

Konceptuel

Syntetiserende

Metaforisk

Integrerende

Visuel

H
ø
j
r
e

h
j
e
r
n
e
h
a
l
v
d
e
l

Det praktiske og kontrollerende
JEG

Sekventiel

Konservativ

Kontrollerende

Strukturel

Detaljer

Det interpersonelle og følende
JEG

Emotionel

Humanistisk

Udtryksfuld

Sensorisk

Musikalsk

B Det limbiske system
(følelser og instinkter)
C
Tænkestilene

Forskellige tænkestile kan kombineres situationsbestemt for at understøtte og udvikle den opgave eller proces, der arbejdes med.

De fire tænkestile kan beskrives således:

Analytisk tænkning (blå): Tankeprocesserne er domineret af rationelle, logiske, analytiske, faktuelle og kvantitative tilgange. Personer med stærk præference for at tænke med denne del af hjernen kunne typisk have fokus på fakta, realiteter og logik som udgangspunkt for at træffe beslutninger, være målrettede og lægge stor vægt på økonomisk succes.
Rolle: Analytikeren.
Typiske fag: Revisorer, økonomer.

Sekventiel tænkning (grøn): Præference for velorganiserede processer, detaljer, planlægning og en høj grad af sikkerhed bag processen. Tingene skal gøres i overensstemmelse med fastlagte procedurer og til tiden. Orden, præcise projektplaner, et velorganiseret, ordentligt kontor og præcis dokumentation er typiske ønsker for personer med stærk præference for at tænke i dette felt.
Rolle: Organisatoren.
Typiske fag: Projektledere, proceskonsulenter, mellemledere.

Interpersonel tænkning (rød): Er domineret af interpersonelle, emotionelle og kinæstetiske præferencer. Teamet og kollegerne er de væsentligste i projektet. Menneskelige værdier og følelser er vigtige, og hvis der er pres på, er det menneskene, der kommer først, når beslutninger skal træffes. Der skal være en åben og venskabelig kommunikation i gruppen – og med kunden som individ i centrum.
Rolle: Integratoren, formidleren.
Typiske fag: Skolelærere, pædagoger.

Fantasifuld tænkning (gul): Præference for holistisk, intuitiv, integrerende og syntetiserende processer. At se det komplette billede, at finde nye innovative, kreative løsninger, at have fokus på fremtiden og at eksperimentere frem for at vælge den sikre, kendte løsning er typisk på dagsordenen her. Detaljerne er ikke så vigtige, og tingene behøver ikke være så velorganiserede og strukturerede. Vil hellere udvælge flere forskellige tilgange frem for at udvælge en enkelt.
Rolle: Opfinderen.
Typiske fag: Opfindere, kunstnere, idémagere.

Hvad kunne det betyde for dig at kende din tænkestil?


Det er menneskeligt at fejle - at give andre skylden er endnu mere menneskeligt.
- Bob Goddard

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).