jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Sociale færdigheder

Sociale færdigheder kan opdeles i forskellige områder:

Nonverbale færdigheder, dvs. alle de færdigheder, vi bruger til at meddele os til hinanden uden ord, så som:

 • Øjenkontakt og ansigtsudtryk
 • Gestikulation, kropsholdning, hovedbevægelser

Grundlæggende verbale færdigheder, dvs. alle de færdigheder, hvor stemmen har stor betydning, så som:

 • Tonefald og stemmestyrke
 • Tydelighed, timing, taleforstyrrelser
 • Talens indhold

Højere udviklede verbale færdigheder, så som:

 • Præsentere sig selv og hilse
 • Anvende lyttefærdigheder
 • Starte, slutte og fastholde samtaler
 • Kende egne meninger og holdninger
 • Kunne argumentere
 • Bruge sine talegaver

Følelsesmæssige færdigheder, så som:

 • Identificere og udtrykke følelser hos sig selv og andre
 • Håndtere og give udtryk for alle slags følelser, negative og positive
 • Håndtere (give og modtage) kritik, positiv og negativ
 • Reagere på andres følelser og kunne tolerere og rumme dem
 • Vise medfølelse og empati
 • Hjælpe, støtte og forstå
 • Rose og opmuntre samt modtage ros og opmuntring

Selvbeskyttende færdigheder, så som:

 • Forberede sig på belastende/svære samtaler
 • Sige fra og sætte grænser, afslutte
 • Udtrykke meninger og holdninger
 • Argumentere
 • Fastholde krav og afslag
 • Vise ukuelighed og modstandskraft
 • Holde på personlige rettigheder
 • Vise og respektere tillid og selvtillid
 • Opfylde egne og andres behov
 • Slappe af og rekreere, finde ro i sindet
 • Ændre negative tanker
 • Beskytte sig selv også i vanskelige og krævende situationer
 • Række ud og anmode om hjælp og tjenester
 • Håndtere personlige angreb og fornærmelser

Problemløsningsfærdigheder, så som:

 • Samle information
 • Koncentrere sig og fastholde en opgave
 • Vise forpligtelse og holde aftaler
 • Vurdere egne muligheder og evner
 • Prioritere og vælge
 • Tage ansvar
 • Vise viljestyrke
 • Forhandle
 • Sætte sig mål og forfølge dem
 • Følge instruktioner og være proaktiv
 • Forholde sig til modsigelser og afslag
 • Acceptere det som ikke kan ændres

jpcoaching_social.jpg 

Hvor kan du styrke dine sociale færdigheder?


Selvværd er en personlig sag. Det er, hvad du tænker og føler i forhold til dig selv. Ikke hvad andre tænker eller du tror andre tænker!
- jp|coaching

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).