jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

To hjerner (Sperry)

I 1970-erne opstillede Roger Sperry en model for hjernen med to hjernehalvdele, der hver er ansvarlige for mentale og fysiske aktiviteter.

Hjernens venstre og højre hjernehalvdel, har hver deres kvaliteter. 

Venstre hjernehalvdel kontrollerer højre side af kroppen, mens højre hjernehalvdel kontrollerer venstre side af kroppen.

Venstre hjernehalvdel

De logiske funktioner styres af venstre hjernehalvdel, der kan sammenlignes med den måde en computer arbejder på. Her bliver informationer behandlet logisk og analytisk, og her styres de matematiske og de sproglige funktioner.

Højre hjernehalvdel

Kaldes den kreative hjernehalvdel, og arbejder hovedsagligt med helhed og intuition. Det er den modtagende del af hjernen, der opfatter og lagrer sanseindtryk. Tænkningen og sansningen i højre hjernehalvdel forgår i billeder og ved hjælp af erfaringer. Alle sanser og følelser samarbejder her. Det forgår helt associativt og kan udvide sig i alle retninger, hvor man kan have flere billeder "på skærmen" på én gang, så man kan danne sig et hurtigt overblik. At tænke i billeder foregår meget hurtigt og til dels ubevidst. Det er en meget kreativ, intuitiv og basal måde at tænke på.

Hos mennesker, hvor den nonverbale, billedtænkende måde at tænke på er stærkt udviklet, forstyrrer den alle andre tænkemåder. Det gør det svært at afkode eksempelvis abstrakte symboler, så som tal, ord og musiknoder. 

To hjernehalvdele

Hjernedominans

Alle mennesker har en genetisk bestemt dominans for enten højre eller venstre hjernehalvdel. En persons stærke sider og personens væremåde vil i høj grad være præget af hjernedominansen. Hos fx dyslektikere (ordblinde) er der dominans for netop den højre hjernehalvdel, altså billedtænkning.

Når de to hjernehalvdele arbejder godt sammen kan man både tænke struktureret, analytisk, men også tænke nyt og kreativt - og når det er tilfældet, kan man lære optimalt.

 

VENSTRE HJERNEHALVDEL
"Den logiske hjerne"

HØJRE HJERNEHALVDEL
"Den kreative hjerne"

Styrer højre side af kroppen

Bruger logik

Detaljeorienteret

Ord og sprog

Nutid og fortid

Matematik og forskning

Viden

Kender tings navn

Analytisk

Laver strategier

Praktisk

 Styrer venstre side af kroppen

Bruger følelser

Helhedsorienteret

Billeddannelse

Nutid og fremtid

Filosofi og kunst

Tro

Kender tings funktion

Fantasifuld 

Ser muligheder

Impulsiv

 Hvilken hjernehalvdel bruger du mest?


The great pleasure and feeling in my right brain is more than my left brain can find the words to tell you.
– Roger Sperry

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).