jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Lederroller (Adizes)

Mange ledere bliver opfattet som dårlige ledere. Måske udskyder de vigtige beslutninger eller er bureaukratiske til fingerspidserne. De ved godt, det er nødvendigt at planlægge, kontrollere og motivere, men alligevel går noget ofte galt. Deres ledelsesstil er utilstrækkelig.

Ichak Adizes har udviklet en model, hvor ledelsesprocessen beskrives som et teamwork med 4 roller, der alle er uundværlige i et team:

  • Producenten
  • Administratoren
  • Entreprenøren
  • Integratoren.

Disse 4 funktioner er ifølge Adizes både de nødvendige og tilstrækkelige forudsætninger for at drive en virksomhed på kort sigt og udvikle den på lang sigt. Hvis en af funktioner ikke varetages, fører det ifølge Adizes til mismanagement (dårlig ledelse).

En leder kan karakteriseres ved hjælp af de forskellige bogstaver:

  • Stort bogstav - lederen udfylder rollen perfekt
  • Lille bogstav - lederen udfylder rollen delvist
  • Intet bogstav (0) - lederen udfylder ikke rollen

En leders kode kan fx være Pa0i.

Er der nuller i PAEI-koden er det tegn på ineffektivitet eller mismanagement. I virkeligheden vil det være individuelt, hvor den enkelte leder har sine styrker og svagheder.

Intet enkelt individ kan udfylde alle 4 lederroller i en organisation, og mangler en af rollerne, vil det føre til dårlig ledelse.

Producenten (P)

Det forventes, at en leder kan skabe resultater eller producere serviceydelser på højde med eller bedre end konkurrenternes. For at kunne udøve denne funktion må en leder kende sit felt og dets teknologi, hvad enten det er marketing, teknik, regnskabsvæsen, jura eller andre felter, og han må præstere det nødvendige ”drive” for at få hjulene til at køre rigtigt rundt.

Administratoren (A)

En leder må besidde mere end handlekraft og viden. At han selv er produktiv, og har praktisk kendskab til et bestemt felt og dets teknologi, sætter ham ikke nødvendigvis i stand til at frembringe de ønskede resultater. Han må være i stand til at administrere systemet og sørge for, at det frembringer resultater. I denne rolle skal lederen detailplanlægge, opstille regler, skabe procedurer, koordinere og kontrollere. En administrator sikrer, at systemet fungerer efter planen.

Entreprenøren (E) – iværksætteren

Ledelse er imidlertid mere end at producere og administrere. Det kræver evner til udformning af visioner, strategier, målsætninger og politikker.

I et foranderligt samfund må en leder kunne bruge sin dømmekraft, og kunne ændre målene og de systemer der gennemfører dem. For at kunne udføre denne rolle, må han være en organisatorisk entreprenør. I modsætning til en administrator, der får overgivet bestemte planer og beslutninger, der skal gennemføres, må en entreprenør selv udvikle sin slagplan. Han må være en selvstarter. Han må være tilstrækkelig kreativ til at identificere handlingsmuligheder, og han må være parat til at løbe en risiko. Hvis ikke han er kreativ, kan han ikke opfange nye muligheder, og hvis ikke han er parat til at løbe en risiko, kan han ikke udnytte dem.

Men en kombination af disse 3 roller er heller ikke tilstrækkelig til at sikre, at ledelsen fungerer tilfredsstillende. Mange organisationer har haft en leder, der var dygtig til at præstere, administrere og iværksætte (som regel var det stifteren), men organisationen gik i opløsning, når denne nøgleperson måtte afløses. For at en organisation kan overleve succesfyldt i længden, må endnu en rolle udføres.

Integratoren (I)

Den fjerde vigtige rolle er integration, hvor individuelle risici bliver til gruppens risici, og individuelle mål bringes i harmoni med gruppens mål. Det kræver også evne til at identificere nye ledere i organisationen, til at få trænings- og udviklingsfunktionen til at fungere tilfredsstillende, og til at samle en hel organisation om mål og strategier.

Når en gruppe kan fungere af sig selv med en klar kurs, og med tiden evner at vælge nye retninger med et gunstigt resultat, uden at støtte sig til nogen enkelt person, så er den integrerende rolle udført tilfredsstillende.

Hvor kan du gøre dit lederteam stærkere?


Gør det til din opgave at kende dig selv, hvilket er det vanskeligste i verden.
- M. de Cervantes

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).