jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Yderpunkter

For bedre at forstå de enkelte roller PAEI, kan det være relevant at se på rollerne i deres mest ekstreme udgaver.

Producentens yderste karakteristika (Den ensomme ulv P000)
 • Eneste rolle: skaber resultater
 • Udmærker sig ved: at få tingene gjort
 • Mest almindelige adfærd: indædt travlhed
 • Fokus for opmærksomhed: hvad der gøres i øjeblikket, her og nu
 • Mest markante personlighedstræk: helliger sig fuldstændig arbejdet på stedet, er overordentlig flittig, arbejdsnarkoman
 • Vurderer sig selv efter: hvor hårdt han selv arbejder
 • Typiske beklagelser: dagen er for kort, der er for meget at lave, jeg har ikke tid nok
 • Beslutningstagen: skyder fra hoften, handler først, tænker og analyserer bagefter
 • Hvis han har tid til overs: finder mere arbejde, han selv kan udføre
 • Han foretrækker at ansætte: 'stik-i-rend-drenge', ekspedienter der får tingene gjort i en fart, mennesker der ligner han selv
Administratorens yderste karakteristika (Bureaukraten 0A00)
 • Eneste rolle: implementerer, administrerer eller kontrollerer
 • Udmærker sig ved: at bringe og holde orden i tingene
 • Mest almindelige adfærd: kontrollerer andres resultater
 • Fokus for opmærksomhed: hvordan arbejdet udføres
 • Mest markante personlighedstræk: overordentlig systematisk, langsom og omhyggelig, tænksom, konservativ
 • Vurderer sig selv efter: hvor fredeligt kontoret er, og hvor velkontrolleret de underordnede opfører sig
 • Beslutningstagen: følger eksisterende beslutninger
 • Hvis han har tid til overs: spekulerer på nye formularer, memoer og kontrolforanstaltninger
 • Han foretrækker at ansætte: konforme ja-sigere, mennesker der ligner ham selv
Entreprenørens yderste karakteristika (Brandstifteren 00E0)
 • Eneste rolle: innoverer, iværksætter
 • Udmærker sig ved: at få ideer og skabe nye projekter
 • Mest almindelige adfærd: presser nye ideer og projekter ned over hovedet på medarbejderne
 • Fokus for opmærksomhed: hvad nyt man er i færd med og hvor flittig man er
 • Mest markante personlighedstræk: entusiatisk, stimulerende, karismatisk, kreativ og opildnende
 • Vurderer sig selv efter: den eksisterende bikubeagtige atmosfære, den tilsyneladende produktivitet, der som regel giver sig udslag i kriser
 • Typiske beklagelser: der er ingenting, der bliver gjort færdigt her, de prioriterer helt forkert, de forstår ikke, hvad jeg ønsker/sagde/mente
 • Beslutningstagen: midlertidig, ingen permanente forpligtelser, proaktive beslutninger men ingen opfølgning, bliver i ideernes verden
 • Hvis han har tid til overs: skaber et nyt projekt eller en ny krise for organisationen
 • Han foretrækker at ansætte: klakører, der lytter ivrigt døgnet rundt og klapper på de rigtige tidspunkter, ikke mennesker der ligner ham selv
Integratorens yderste karakteristiska (Super-medløberen 000I)
 • Eneste rolle: integrator af mennesker
 • Udmærker sig ved: opnår enighed og kompromisser
 • Mest almindelige adfærd: indgår kompromisser, integrerer folks ideer
 • Fokus for opmærksomhed: i hvor høj grad man kan acceptere, hvad der foregår
 • Mest markante personlighedstræk: glat, følsom, menneske-orienteret, forstående, taknemlig for at blive indført i organisationens hemmeligheder
 • Vurderer sig selv efter: hvor central hans placering er i magtspillet
 • Typiske beklagelser: vi kommer ikke så godt ud af det med hinanden, som vi burde
 • Beslutningstagen: kun når der er enighed og konsensus i gruppen
 • Hvis han har tid til overs: finder frem til nye konflikter (selv om de er indbildte), som han selvfølgelig forsøger at løse, spreder rygter eller samler information i det øjemed
 • Han foretrækker at ansætte: underdanige mennesker, der ikke er brændpunkt i en klike, mennesker der ligner ham selv
Nullerten (0000)

En Nullert kan opstå som konsekvens af Peter Princippet:

I et hierarki er der tendens til, at enhver medarbejder forfremmes, til han når sit maksimale niveau af inkompetence.

§ 1: I det lange løb, og med eksistensen af tilstrækkelige organisationsniveauer, bliver enhver medarbejder forfremmet til et niveau, hvor han arbejder på sit niveau af inkompetence

§ 2: I det lange løb bliver enhver stilling i organisationen besat med en medarbejder, der ikke er kompetent til at udføre sit job

§ 3: I et organisationshierarki kan du ikke løse problemerne selv. Du kan heller ikke få hjælp fra din overordnede, hvis han har nået sit niveau for inkompetence

En nullert er karakteriseret ved:

 • Eneste rolle: gør intet tilstrækkeligt godt
 • Udmærker sig ved: at holde sig uden for vanskeligheder
 • Mest almindelige adfærd: venter på at få at vide, hvad han skal gøre
 • Fokus for opmærksomhed: lægger ikke særlig vægt på noget, undtagen på selv at kunne overleve
 • Mest markante personlighedstræk: spagfærdig, venlig, truer ikke nogen, giver efter, er indforstået
 • Vurderer sig selv efter: hvor godt det lykkes ham selv at overleve i organisationen, hvor godt han bliver accepteret
 • Typiske beklagelser: ingen beklagelser
 • Beslutningstagen: undgår det
 • Hvis han har tid til overs: er på udkig efter succeser, han kan tage æren for, han vil dokumentere præstationer, som han kan tilskrive sine egne evner
 • Han foretrækker at ansætte: et mindre kvikt individ, der ikke vil være nogen trussel eller andre nullerter. Han forfremmer ikke, han ansætter mennesker, der ligner ham selv

Genkender du nogen du kender i yderpunkterne?


At finde sammen er en begyndelse, at blive sammen er fremgang, at arbejde sammen er succes.
- Henry Ford

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).