jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Kommunikationsstil

Nedenfor er vist de kommunikationsformer, hvormed der opnås de bedste resultater ved den enkelte tænkestil.

Kommunikeres der modsat, opnås "minus-kommunikation" og de ringeste resultater.

 

A Neocortex
(kognitiv tænkning)
D

V
e
n
s
t
r
e

 

h
j
e
r
n
e
h
a
l
v
d
e
l

Blå forventer:

Kort, klar og præcis information

Materiale der er eksakt og dækkende

Fakta, data, diagrammer

Teknisk præcision

Logiske sammenhænge

HVAD? - NUTID

Minus-kommunikation:

Uklar og upræcis information

Snakken udenom

For meget small talk

Gul forventer:

Overblik og en referenceramme

Metaforer og billeddannelse

Frihed til at udforske

Muligheder og alternativer

”Det store billede” og langsigtede mål

HVORFOR? - FREMTID

Minus-kommunikation:

Gentagelser (er prøvet før)

For mange tal og detaljer

For omstændeligt

H
ø
j
r
e

h
j
e
r
n
e
h
a
l
v
d
e
l

Grøn forventer:

Forklaring om hvad der skal ske

Helst på skrift på forhånd

Grundig trinvis indføring i emnet

I tråd med fastlagte procedurer/regler

Referencer og erfaringer (er prøvet før)

HVORDAN og HVORNÅR? - FORTID

Minus-kommunikation:

Spring fra emne til emne

For mange emner i spil samtidigt

Ufærdige sætninger

Rød forventer:

Personlige oplevelser og uformel stil

Værdier, indlevelse og følelser

Alle personer får opmærksomhed

Følelser respekteres

Øjenkontakt

HVEM? - NUTID

Minus-kommunikation:

Kun data og ingen small talk

For direkte og konfronterende

Fravær af interaktion og dialog

B Det limbiske system
(følelser og instinkter)
C

 

Din foretrukne tænkestil i en bestemt situation, bestemmer hvordan du taler og lytter i situationen.

Kommunikation er let mellem mennesker med samme tænkestil, mens det bliver sværere mellem mennesker med forskellig tænkestil.

  • Kommunikation mellem personer i samme kvadrant er som regel lettest. De er på bølgelængde, men der kan være et præg af konkurrence og "stammekultur" (blå/blå, grøn/grøn, rød/rød, gul/gul).
  • Kommunikation mellem personer i kompatible kvadranter, dvs. samme venstre eller højre hjernedominans, er som regel en smule sværere. De støtter hinanden, men det kan føre til en falsk følelse af forståelse (blå/grøn, gul/rød).
  • Kommunikation mellem personer i kontrast kvadranter, dvs. samme kognitive eller limbiske hjernedominans, er sværere igen. De kan udnytte synergi i forskelligheden, men forskelligheden kan også være en udfordring og godt konfliktstof (blå/gul, grøn/rød).
  • Kommunikation mellem personer i diagonalt krydsende kvadranter er som regel sværest. De er komplementære, men konfrontationer og misforståelser kan nemt opstå og udvikle sig til rigtig godt konfliktstof (blå/rød, grøn/gul).

Hvordan kan det styrke din kommunikation at kende til "farverne"?


Don't be afraid to be open-minded. Your brain isn't going to fall out.
- Ukendt

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).