jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Læringsstadier

Følgende læringsmodel, udviklet af Abraham Maslow, beskriver hvordan du gennem 4 læringsstadier kan øge dine færdigheder - fx i færdigheden at cykle.

Ubevidst inkompetent

Du ved ikke, der er noget, du ikke ved, eller du ved en færdighed findes, men du benægter dens anvendelighed. Du må erkende din egen inkompetence, og værdien af at kunne færdigheden, for at bevæge dig mod næste stadie.

Eks.: Som barn bliver du båret rundt og er ikke bevidst om, at der findes cykler, som kan være interessante transportmidler.

Bevidst inkompetent

På dette stadie er du blevet bevidst om, at der eksisterer færdigheder, som kan være til gavn for dig, men som du ikke mestrer - endnu. Det at lave fejl, kan være en integreret del af læringsprocessen på dette stadie.

Eks.: På et tidspunkt stifter du bekendtskab med en cykel, blot for at blive bevidst om, at du er totalt inkompetent i forhold til at holde balancen og styre. Du er opmærksom på, at der er andre, der cykler. Styrt og knubs kan være en del af din læringsproces.  

Bevidst kompetent

På dette stadie lærer du at bruge dine nye færdigheder. Du ved, hvordan det skal gøres, men det kræver fuld koncentration og bevidsthed. Du er bevidst om, at læringen sker gennem træning og øvelse.

Eks.: Når du begynder at lære kunsten at cykle, bliver du bevidst om, at du kan. Du skal stadig koncentrere dig om at styre og holde balancen, specielt med en skoletaske på styret, men øvelse gør mester.

Ubevidst kompetent

På dette stadie har du øvet dig så meget, at du er blevet kompetent til at bruge dine nye færdigheder, og udøver dem uden at tænke over det (ubevidst). Du kan udøve færdigheden, mens du foretager dig andre ting. Du er måske i stand til at lære andre færdigheden, afhængig af hvordan din læringsproces har været.

Eks.: På et tidspunkt bliver du så god til at cykle, at du ikke tænker over, hvordan du gør. Du gør det ubevidst pr. automatik, og du kan nyde naturen, mens du cykler. Du er bevidst om, at du har været igennem en læreproces.

Hvilke nye færdigheder ønsker du at lære?


Sejren tilhører den mest udholdende.
- Napoleon Bonaparte

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).