jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Logiske niveauer

De logiske opfattelsesniveauer - eller de neurologiske niveauer, som de også kaldes - er en model, der indgår som forståelsesramme i mange af NLP's modeller.

Modellen gør det lettere at overskue forandringer, og giver en god ramme, når informationer skal organiseres og prioriteres. Modellens niveauer er ordnet hierarkisk, med det øverste niveau som det vigtigste, og det laveste niveau som det mindst vigtige.

Når du arbejder med en bestemt problemstilling, giver modellen dig mulighed for at ordne og organisere dine informationer om problemstillingen. Herefter kan du identificere problemet på det niveau, det skal løses.

Et problem skal altid løses på det højeste niveau, det eksisterer. Selv om du tilsyneladende har løst et problem på et lavere niveau, vil du opdage, at problemet ikke er løst alligevel, hvis det eksisterer på et højere niveau. Omvendt vil du opdage, at når du løser et problem på det højeste niveau, vil relaterede problemer på lavere niveauer ofte løses samtidigt.

Læs og behandl de neurologiske niveauer nedefra:

  • Spiritualitet (Hvorfor overhovedet?): Det spirituelle eller det, der kan ligge ud over dig, eksempelvis familien, gruppen, samfundet, naturen, partiet, gud e.l.
  • Identitet (Hvem?): Din identitet er "meningen med dig", din personlighed, sådan som du ser ud indeni, selve fornemmelsen af dig og din mission her i livet
  • Værdier og overbevisninger (Hvorfor?): Værdier handler om, hvad der er vigtigt for dig. Overbevisninger handler om, hvad du tror på, eller hvad du finder muligt eller ikke muligt
  • Evner og færdigheder (Hvordan?): Dette niveau handler om de egentlige kompetencer, og de strategier du anvender
  • Adfærd (Hvad?): Når du refererer til adfærd, er det ud over dine handlinger, også det sprog du benytter. Adfærd er det, du gør og siger
  • Omgivelserne (Hvor og hvornår): Når du anskuer en situation fra omgivelsesniveauet, lægger du mærke til de fysiske rammer, stedet, miljøet, årstiden, hvem der ellers er involveret osv.

Får du altid løst dine problemer på højeste niveau?


Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere.
- Albert Einstein 

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).