jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Små ord med stor betydning

Enkelte ord kan have meget stor betydning for din kommunikation.

Men eller Og

Ordet men placeret mellem to sætninger, vil ofte eliminere betydningen af den første sætning. Du lavede en fin præsentation, men du kunne godt have lagt lidt mere vægt på konklusionen. Noget positivt fulgt af noget negativt vil ofte blive modtaget negativt.

Brug i stedet ordet og, så det bliver mere anerkendende og uden ”løftet pegefinger”. Du lavede en fin præsentation, og du kunne gøre den endnu mere præcis, ved at lægge mere vægt på konklusionen.

OG                       MEN
Forslag Kritik
Respektfuldt Ikke respektfuldt
Fremadrettet Bagudrettet
Fokus på muligheder Fokus på begrænsninger
Motiverende Ikke motiverende


Ikke

Din hjerne og underbevidsthed overhører negationer. Hvis du bliver bedt om ikke at tænke på en løve, vil du automatisk søge efter et indre billede af, hvad det er, du skal undgå. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at tale om, hvordan du ikke skal løse en opgave, men mere hensigtsmæssigt at tale om, hvordan du vil løse opgaven. Når jeg kommer hen i supermarkedet, skal jeg ikke købe kager, kan erstattes af, når jeg kommer hen i supermarkedet, vil jeg købe frugt.

Man
Tag personligt ansvar for din kommunikation og brug jeg i stedet for man. Man må sige, at det er lidt tvetydigt (hvem er man?). Jeg må sige, at jeg finder det tvetydigt.

Aldrig/altid
Aldrig og altid er generaliseringer, der kan virke utroværdige. Lise møder aldrig til tiden om morgenen. Generaliseringer ender ofte som selvopfyldende profetier, og bør derfor ikke formuleres negativt: Vi laver altid fejl, når vi har travlt. Kan formuleres positivt: Vi fokuserer på at lave fejlfrie produkter, også når vi har travlt.  

Prøve/forsøge
Prøve eller forsøge giver mulighed for at fejle. Forudsæt i stedet at tingene lykkes, og brug vil i stedet for. Jeg prøver at løse opgaven, kan erstattes af, jeg vil løse opgaven.

Hvorfor
Når vi bruger hvorfor i spørgsmål, er det ofte for at afdække årsager og sammenhænge, for at få indsigt og finde mening.

Hvorfor har dog en statisk effekt, og vil typisk pege bagud i tid, ligesom det kan opfattes som anklagende eller som forhør fx hvorfor gjorde du det? Brug i stedet hvad fik dig til at handle på den måde?

I hvilke sammenænge er dette mest relevant for dig?


Du er voksen den dag, du for første gang virkelig griner af dig selv.
- Ethel Barrymore

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).