jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Tankelæsning og lytning

Din kommunikation afhænger af, hvor god du er til at lytte og undgå tankelæsning.

Tankelæsning

Din tankelæsning giver anledning til misforståelser og forstyrrelser i kommunikationen.

Tankelæsning sker, når du tror du ved, hvad den anden tænker. Du aflæser kropssproget, lytter til tonefaldet og ordene, og konkluderer betydningen ud fra din egen model af verden – og du vil oftest tage fejl. Din tolkning vil først og fremmest være et spejl af din model af verden og ikke et udtryk for den andens model af verden.

God kommunikation er baseret på respekt for den andens model af verden.

I god kommunikation skelnes mellem sansebaserede observationer og tolkninger (tankelæsninger). Sansebaserede observationer er grundlaget for gennem spørgsmål, at udforske den andens intentioner og model af verden, så kommunikationen ikke baseres på tankelæsning og spejling af egen model af verden.

Sansebaseret observation: Jeg kan se, du rynker panden, hvad betyder det?

Tolkning (tankelæsning): Jeg kan se, du bliver vred (tolkning af panderynker).

Lytning

Du er god til at lytte, spørgsmålet er blot, hvem du lytter til. Lytter du til dig selv (internt) eller lytter du til den anden (eksternt)?

Intern lytning
På dette niveau har du opmærksomheden inde i dig selv. Du lytter til den andens ord, men har fokus på, hvad det betyder for dig, de tanker du gør dig om det sagte, og dine følelser omkring det. Det du hører minder dig om noget, og du sidder og venter på en pause (eller afbryder), så du kan komme til at sige det. Din hjerne leder efter noget den genkender i dine erindringer og erfaringer.

Fokus er inde i dig selv – dine tanker, meninger, følelser og konklusioner om dig selv og den anden. Du lytter til dig selv og din indre dialog.

Ekstern lytning
Den mest overfladiske form for ekstern ”lytning” er at høre. Du registrerer, at den anden person siger noget, men du er et helt andet sted i tanker (måske dit næste møde) og handling (fx en sms besked).

En mere fokuseret form for lytning er, hvor du lytter til, hvad den anden siger, og hvordan det bliver sagt – verbalt og nonverbalt. Du parkerer din egen opfattelse og model af verden, og du lytter uden at dømme. Det der bliver sagt er hverken rigtigt eller forkert, men er et udtryk for den andens synspunkter og model af verden, som du betingelsesløst accepterer, respekterer og anerkender.

Et højere niveau af fokuseret lytning er global lytning, hvor du lytter til mere end ordene. Du fokuserer også på det, der sker mellem dig og den anden. Du bruger dine sanser til at opfange signaler, og du ser, hører eller fornemmer stemningsskifter, billeder, følelser eller ord, der ikke bliver sagt. Du bruger din intuition og fanger den virkning samtalen har på den anden.

Øvelse gør mester
Du kan træne din evne til at lytte ved at rette din opmærksomhed 100 % mod, hvad den anden siger og være fuldt til stede i samtalen. Kommer der forstyrrende tanker, og du begynder at tænke over, hvad det sagte betyder for dig, kan du rette dit fokus mod din vejrtrækning, lade tankerne passere og genoprette din opmærksomhed 100 % mod, hvad den anden siger.

Du kan reflektere over din lytteevne med vores lille test, som du finder under downloads.

Hvordan er din foretrukne lytteteknik?


When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new.
- J. P. McEvoy

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).