jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Tidslinje

Ligesom dit sind har forskellige koder til at afgøre, om noget er væsentligt eller uvæsentligt, trygt eller utrygt, spændende eller kedeligt, har det et tilsvarende kodesystem, der sætter dig i stand til at orientere dig i tid.

Fortid, nutid og fremtid har forskellig placering i din bevidsthed. Hvis ikke dette var tilfældet, ville du ikke være i stand til at skelne fortid, nutid og fremtid fra hinanden. Forestil dig, hvor problematisk det ville være, hvis ikke du var i stand til at skelne, om du allerede er blevet gift og har fået børn, eller om det bare er en fantasi om fremtiden. Eller om det der sker lige nu, i virkeligheden er en gammel drøm eller en vision om fremtiden.

Du placerer det, du allerede har oplevet i én retning, og det du forestiller dig, du vil komme til at opleve i en anden retning. Derved opstår din tidslinie, og ved at blive bevidst om din tidslinie, kommer du i besiddelse af et af de mest kraftfulde redskaber til personlig udvikling, der nogensinde er opdaget.

Din fortid eksisterer kun som erindringer og din fremtid kun som forestillinger. Din følelsesmæssige tilstand udspringer af, hvordan du repræsenterer dine erindringer fra fortiden og dine forestillinger om fremtiden i din indre virkelighed.

jpcoaching_tidslinie.jpg

Hvordan kan du få gavn af denne viden?


Det vand, du berører i floden, er det sidste vand, der løb der, og det første af det, der kommer. Sådan er det også med tiden.
- Leonardo da Vinci

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).