jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Kommunikationsmodel

Du observerer verden gennem dine fem sanser, filtrerer og tolker de indtryk du får, og lagrer dem i indre billeder, lyde, følelser, smag, lugte og en indre dialog. Din repræsentation (din indre model af verden) er en perception af den ydre verden.   

Du har et unikt sæt filtre, der styrer, hvad du fokuserer på, og hvordan du interagerer med andre mennesker. Ingen situation eller begivenhed har betydning i sig selv. Betydningen og meningen opstår i det forhold, du skaber til situationen – din indre virkelighed.

NLP tilbyder en model for, hvad der sker, fra du sanser, til du handler. Modellen benævnes "kommunikationsmodellen", dels fordi der foregår en kommunikation imellem den ydre verden og dine sanser, nervesystem og hjerne, og dels fordi der foregår en kommunikation gennem de processer, der foregår i dit indre:

 1. Der foregår begivenheder i den ydre verden omkring dig (uden for dig selv)
 2. Du opfatter begivenhederne gennem dine sanser
 3. Du filtrerer sanseindtrykkene
 4. Din hjerne skaber og lagrer en indre repræsentation af begivenheden (din model af verden eller dit landkort), der består af indre billeder (V), lyde (A), følelser (K) og en indre dialog (AD)
 5. Din interne repræsentation bringer dig i en følelsesmæssig tilstand (fx glæde, vrede, frygt, sorg, overraskelse, afsky)
 6. Din følelsesmæssige tilstand påvirker din fysiologi (kropsholdning, vejrtrækning, kropssprog)
 7. Din følelsesmæssige tilstand påvirker også din adfærd (det omverdenen umiddelbart oplever, som din reaktion på den ydre begivenhed)

jpcoaching_nlp_kommunikation.png

Begivenhederne opfattes gennem dit sanseapparat, og indtrykkene inddeles efter om de er:

 • Visuelle (ting du ser)
 • Auditive (lyde og ord du hører, tonalitet/betoning af ordene)
 • Kinæstetiske (følelser og berøring)
 • Olfaktoriske (lugte, dufte)
 • Gustatoriske (smag)

Dine sanseindtryk behandles gennem en række filtre, hvor informationerne udsættes for:

 • Udeladelser
 • Forvrængninger
 • Generaliseringer

Udeladelser opstår, når du fokuserer din opmærksomhed på visse dele af din oplevelse. Du overser eller undgår dele af begivenheden. Uden udeladelser ville du have problemer med at fordøje al information med dit bevidste sind.

Forvrængninger opstår, når du fejltolker dine indtryk af en begivenhed. I østlig filosofi har man en kendt fortælling om slangen og rebet. En mand går langs en vej, da han tror han ser en slange, og han råber ”Slange”. Men da han ser nærmere efter, ser han, at det han troede var en slange, bare er et reb. Altså en fejltolkning af virkeligheden. Dit sind er tilbøjelig til at forvrænge informationer, så de passer til den model af verden, du allerede har.   

Generaliseringer opstår, når du drager konklusioner baseret på tidligere erfaringer. Det gør det enklere for dig, at forholde dig til den information, der kommer til dig, men er også med til at skabe et unuanceret billede af verden. Hvis ikke du generaliserede, ville du skulle stifte bekendtskab med en fuldstændig ny og ukendt verden hele tiden. 

Dine væsentligste filtre er:

 • Sansebetoninger: Hvilke sanser bruger du mest? Er din præference visuel, auditiv eller kinæstetisk?
 • Erfaringer og erindringer: Hvilke oplevelser har du haft, som understøtter din forståelse af situationen?
 • Værdier: Hvad er vigtigt for dig? Hvad er ligegyldigt?
 • Overbevisninger: Hvad er rigtigt for dig? Hvad er forkert? 
 • Metaprogrammer: Hvad fokuserer du på og hvordan? Hvilke præferencer ligger der i din personlighedsstruktur?

The map is not the territory

Hvor godt kender du dine landkort eller modeller af verden?


Alt hvad du kan forestille dig er virkeligt.
- Pablo Picasso

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).