jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

NØGLE

NØGLE-modellen er et værktøj, du kan bruge til at øge din forståelse for en bestemt situation, og når du skal træffe beslutninger.

Modellen kan give dig et overblik over, hvad du gerne vil, og grunden til at virkeligheden ikke allerede er, som du kunne tænke dig.

Nuværende situation:
Hvad er din aktuelle situation?

Ønsket tilstand:
Hvad er det, du ønsker at opnå?

Grunden til den nuværende situation:
Hvad forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil?

Ligevægtsskabende ressourcer:
Hvilke ressourcer skal du bruge for at overvinde forhindringerne?

Effekten af forandringen:
Hvad vil effekten være af, at du opnår dit mål?

Eksempel

Et eksempel på anvendelse af modellen kan være:

N: Jeg står stille i min karriere, og det gør mig sur og frustreret.

Ø: Jeg vil gerne have mere ledelsesansvar, flere udfordringer, sjovere opgaver og mere i løn.

G: Jeg er nok ikke særlig synlig i min nuværende rolle, og jeg er ikke proaktiv nok. Jeg er usikker på, om ledelsen tror, jeg kan klare mere ansvar.

L: Jeg skal gøre mere opmærksom på mig selv, være mere synlig, handle mere og være mere proaktiv. Jeg skal drøfte mine ønsker med ledelsen, så vi sammen kan lægge en plan.

E: Det kunne føre til et bedre job, og jeg vil blive en gladere person. Det vil nok kræve mere tid af mig i en periode, som vil gå fra familien og mine fritidsinteresser.

Min konklusion er: Jeg er blevet mere bevidst om min situation, og jeg vil drøfte situationen med en coach, for at blive mere afklaret om mine jobværdier og mine karriereønsker, samt lægge en plan for, hvordan jeg kan aktivere mit "L". 

Hvordan kan NØGLE-modellen være relevant for dig?


Alle vil udvikling, ingen vil forandring.
- Søren Kirkegaard

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).