jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Rapport i relationer

NLP rapport (”rapo-re”) er evnen til at forholde sig til et andet menneske på en måde, der skaber forståelse, åbenhed, tillid og harmoni. Det er evnen til at forstå den andens synspunkt, og få ham til at forstå dit. Du anerkender hans synspunkt, også selv om du ikke nødvendigvis er enig.

Du kan møde et andet menneske på to diametralt forskellige måder. Du vil altid kunne finde ligheder mellem jer (måske bare det at være et menneske), ligesom du vil kunne finde uligheder eller forskelligheder (selv kloner har forskellige erfaringer).

Rapport skabes ved at fremhæve ligheder og fællestræk. Hvis du fremhæver forskelle, vil det være svært at etablere rapport.

De fleste forretningsmæssige beslutninger er baseret på rapport. Vi er mere tilbøjelige til at købe hos, være enig med eller støtte personer, der ligner os selv, og som vi har en god relation til.

Når vi kommunikerer, forsøger vi – bevidst og ubevidst – at skabe god kontakt og tillid. Din evne til at etablere og vedligeholde rapport er grundlaget for vellykket kommunikation og samarbejde.

Kalibrering

Rapport kan bevidst skabes ved at lægge mærke til andre menneskers nonverbale signaler og ”stille ind på” disse signaler. Din krop og tonalitet kommunikerer hele tiden, og ofte mere pålideligt end de ord, du siger.

Når du møder andre mennesker, tolker du bevidst og ubevidst på de nonverbale signaler. Ved at træne dine sanser, får du mulighed for bevidst at registrere, hvordan specifikke sindstilstande og nonverbale signaler er knyttet sammen, fx fine signaler om nervøsitet og angst hos en anden person.

Når der er overensstemmelse mellem ord, tonalitet og kropssprog er du kongruent, og andre mennesker vil opleve dig som ægte og oprigtig.

Matche

Du skaber bedre grundlag for rapport, når du matcher andre menneskers kropssprog, tonalitet, ord, værdier, overbevisninger, repræsentationssystemer, metaprogrammer mv.

Når du oplever en god snak og ”god kemi” med en anden person, vil I formentlig ubevidst matche kropsligt og verbalt på en række områder. Ikke som ”en efterligning” men alligevel tydeligt.

Du matcher naturligt i mange situationer – fx sætter du dig måske på hug og taler langsomt og tydeligt til et lille barn.

Vi vælger ubevidst ord med reference til vort foretrukne repræsentationssystem, og god rapport kan skabes ved at matche dette repræsentationssystem. Hvis en person siger ”jeg kan ikke se det store billede” og du svarer ”så må du høre efter, hvad jeg siger” har du misset chancen for at skabe rapport – du matcher ikke det visuelle repræsentationssystem, men appellerer til det auditive.

Matchende sprogmønstre er velegnede til at skabe rapport. Ved at bruge de samme ord føler en person sig mødt og forstået.

Tonalitet kan enkelt matches i tempo (langsomt/hurtigt), volumen (højt/lavt) og styrke (hård/blød).

Autentiske forsøg på at forstå den anden persons overbevisninger og værdier uden at dømme, kan skabe dyb rapport (og igen, du behøver ikke være enig eller ændre dine egne værdier – målet er at forstå hinanden).

Du kan teste, om du har rapport fx ved at løfte armen lidt, eller lægge armene over kors, og se om den anden person gør det samme.

Pace og lede

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der” (Søren Kierkegaard).

Du skaber rapport og større mulighed for forandring ved at pace og lede, dvs. matche sindstilstand og adfærd (pace), som grundlag for at føre (lede) mod den ønskede tilstand eller adfærd.

Ved at pace og lede viser du respekt for (og møder) personen i hans model af verden. 

Hvor god er du til at skabe rapport og kontakt?


Når du dømmer andre, definerer du ikke dem, men dig selv.
- ukendt

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).