jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Relationstrappe

Relationer opbygges på forskellige niveauer eller trin.

Relationer er grundstenen i al udvikling og er afgørende for, om mennesker kan udvikle sig sammen.

Dette forhold kræver naturligvis særlig opmærksomhed, hvis du er "hjælpe-person" som fx coach, terapeut eller socialarbejder.

Relationens styrke er helt afgørende for graden af succes og mulighederne for at skabe udvikling og resultater.

Relationstrappe

På de to nederste trin møder du andre ved at betragte deres adfærd (handlinger og kommunikation) gennem dine sansebaserede observationer. Du bør undgå at lave tolkninger (han er sur, hun kan ikke lide mig o.l.), da det aldrig bliver andet end rent gætværk og forsøg på tankelæseri.

Hvis du skal finde intentionen bag adfærden, må du bevæge dig længere op ad trappen og begynde at sætte dig ind i den andens model af verden. Selv da skal du være varsom, da du stadig kan have en tendens til at tolke tanker og sindsstemninger ud fra din egen model af verden. Hvis den anden person siger, at han er "nedtrykt", risikerer du at tolke sindsstemningen ud fra dine egne erfaringer med nedtrykthed. Du må udforske den andens model af verden yderligere og afdække personens subjektive oplevelse af "nedtrykt".

De stærkeste relationer er baseret på ligeværd med gensidig forståelse, accept og anerkendelse af parternes respektive modeller af verden.

En række forskningsresultater peger på, at den afgørende faktor i terapi eller coaching ikke er metoden eller det teoretiske udgangspunkt, men derimod er relationen mellem klient og terapeut eller coach.

Til hvilke trin når dit relationsarbejde?


Mennesket er ikke andet end et netværk af relationer.
- Antoine De Saint-Exupery

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).