jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Matche niveauer

Du kan matche på alle neurologiske niveauer:

Omgivelserne:
Rapport på dette niveau er som regel overfladisk og kommer fx af at arbejde i det samme firma eller i den samme bygning.

Adfærd:
Du matcher en andens bevægelser, samtidig med at du bevarer din egen identitet og integritet. Der er tre vigtige elementer:

Kropssprog (nonverbal kommunikation) – du kan opnå rapport ved at matche:

  • Åndedrætsrytme
  • Kropsholdning
  • Håndbevægelser
  • Øjenkontakt

Tonefald – du kan matche:

  • Talehastighed
  • Stemmestyrke
  • Talerytme
  • Karakteristiske lyde (fx hoste, suk, tøven)

Sproget (verbal kommunikation) – du kan matche:

  • Nøgleord og udtryk som betegner værdier (fx når du opsummerer, for at tjekke om der er enighed)
  • Ord der viser, hvordan personen tænker, dvs. matcher personens foretrukne repræsentationssystem (visuel, auditiv, kinæstetisk eller auditiv digital)

At matche adfærd kræver færdigheder og respekt og må ikke overdrives, så det kommer til at ligne ”efterabning” eller ”papegøje efterligning”.

Evner og færdigheder:
Rapport på dette niveau kommer af fælles færdigheder og interesser. Fx kan sportskonkurrenter, holdkammerater og professionelle kolleger have rapport på dette niveau. Når du er god, til det du laver, vil andre på samme felt anerkende dine evner. Det gælder ikke mindst i forretningsanliggender.

Overbevisninger og værdier:
Du opbygger effektiv rapport ved at respektere og forstå en anden persons værdier og overbevisninger. Du behøver ikke være enig, blot respektere det, der er vigtigt for den anden. Anmod aldrig nogen om at begrunde, hvorfor noget er vigtigt for dem, medmindre du allerede har god rapport.

Identitet:
For at opnå rapport på dette niveau, er du nød til at forstå og respektere en anden persons grundlæggende værdier og overbevisninger, og være opmærksom på ham som et individuelt menneske (ikke som medlem af en gruppe). Du må være oprigtig interesseret i personen, og være villig til at dele nogle af dine værdier og overbevisninger.

Ud over identitet:
På et socialt niveau kommer rapport af en fælles kultur. På et åndeligt niveau kommer rapport fx ved at erkende, at du er en del af menneskeheden. Det er her du er mest dig selv og mest forbundet med andre.

Mismatching

Mismatching kan imidlertid også være en nyttig færdighed. Du kan fx mismatche kropssprog for at afslutte en samtale på en naturlig måde. Eller afslutte en telefonsamtale ved at mismatche stemmeleje og tonefald (fx tale højere og hurtigere), mens du siger ”jeg må desværre løbe nu …”, dvs. den anden får budskabet såvel nonverbalt som verbalt.

Hvilket niveau skaber du bedst kontakt på?


Lykke er den bevidsthedstilstand, der kommer af at præstere i overensstemmelse med sine værdier.
- Ayn Rand

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).