jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).

Opfattelsespositioner

Du har sikkert opdaget, at ikke alle mennesker deler dine synspunkter.

For fuldstændigt at forstå en situation, må du være fleksibel og i stand til at se tingene fra flere forskellige vinkler (opfattelsespositioner).

  • 1. position – som er din egen virkelighed, hvor du er opmærksom på dine egne tanker og følelser. Du oplever tingene associeret ud fra dit eget perspektiv (ser, hører, føler og tænker ud fra dig selv)
  • 2. position – hvor du forestiller dig, hvordan situationen er fra en anden persons synsvinkel. Du oplever tingene associeret ud fra den andens perspektiv (som om du ser, hører, føler og tænker som den anden)
  • 3. position – hvor du indtager en ydre objektiv og distanceret synsvinkel, hvorfra du kan observere situationen uden at hænge fast i dine egne synspunkter (1. position) eller identificere dig med den anden (2. position). Du er dissocieret og tilskuer til det, der foregår mellem dig selv og den anden eller de andre.  

Der er naturligvis ikke nogen ”rigtig” eller ”forkert” position – kun forskellige positioner. Alle positioner er delvis sande, og alle har de deres begrænsninger.

Alle positioner er nyttige, og summen giver den bedste forståelse af en situation. De fleste mennesker har én foretrukket position, og er knap så gode til de andre.

Den virkelige læring kommer typisk ved at træde ud af 1. position og udforske situationen fra 2. og 3. position.

Hvor fleksibel er du i din positionering?


Inner peace begins the moment you choose not to allow another person or event to control your emotions.
- Ukendt

jpcoaching_perception.jpg

Perception is Reality (læs mere HER).
The more I see, the less I know for sure (John Lennon).

jpcoaching_rod.jpg

Hvis man ikke forstår et menneske, er man tilbøjelig til at betragte det som et fjols (Carl Gustav Jung).